شبکه جدید فیلم و سریال عرب زبان با نان سینما ۱ در ماهواره Eutelsat 8 West C @ 7.8 W قرار گرفت. برای تماشای این شبکه فرکانس زیر را وارد کنید: ۱۱۱۳۷افقی۲۷۵۰۰