مقامات سودان دفتر دو رسانه ی مستقر در امارات متحده عربی در خاک این کشور را تعطیل کردند . در تاریخ ۲۷ سپتامبر نیروهای امنیتی کشور سودان دفتر شبکه های العربیه و اسکای نیوز عربی را بستند . گفته شده نارامی و بزرگترین تظاهرات در کشور سودان در چند روز اخیرعلیه دولت و همچنین اخبار کذب دلایل حمله نیروهای سودانی به این دو دفتر بوده است .
چند روز پیش از آن نیز فعالیت چندین روزنامه عربی متوقف و توسط مقامات دولت احضار شده بودند .