شبکه استار یکی از قویترین شبکه های پخش موسیقی و کنسرت می باشد که در هر فصل بیش از ۱۰۰ کنسرت جدید خوانندگان را پخش می کند.این شبکه به پکیج upc ملحق شده است .