دو کانال مخصوص بزرگسالان بنام Olala 1/2 در ماهواره اکسپرس مدار ۵۳درجه شرقی روی ایر رفتند.
مشخصات:
۱۱۰۴۴
v
44950
سیستم کدگذاری :irdeto