شبکه ای که شنیده ها حاکی از آن است خبری و سرگرم کننده است لحظاتی پیش با نام عرب امروز در ماهواره Eutelsat 8 West C @ 7.8 روی ایر رفت. این شبکه فعلا به صورت تست لوگو می باشد. ۱۱۱۱۶عمودی۲۷۵۰۰