دسته شبکه های النهار که شامل ۴ شبکه می باشد از تاریخ ۶اکتبر بر روی ماهواره عربست قرار خواهند گرفت و در پکیج مای اچ دی به فعالیت می پردازند.