Nonce Paolini مدیر عامل TF1 تهدید کرد در صورت عدم موافقت با پخش ازاد کانال خبری LCI این شبکه تعطیل خواهد شد .
این کانال که فعلا بصورت اشتراکی و از طریق پکیج TNT پخش میشود یارای مقابله با دو کانال خبری دیگه که پخش ازاد دارند بنامهای BFM و i-Télé رو ندارد .