کارت دی وی بی dvbsky-9580


DvbSky
9580 Internal S2 HD- C- T

دریافت کننده باند KU کلیه کانالهای ماهواره s1 , s2

باند C - آسیا ست
باند T - شبکه های دیجیتال جمهوری اسلامی


سایت اصلی

Dvbsky9580
• One channel for DVB-T2/T/C and one channel for DVB-S2/S
• High Performance Hybrid DVB-T2/T/C tuner/demodulator
• High Performance DVB-S2/S tuner/demodulator
• High Speed 2.5Gbps PCIe interface
• Low profile design
• Support Versatile Windows Softwares
• Support Linux VDR, i.e. CNVDR

Software Key Features
Watch DVB-T/T2/C and DVB-S/S2 HDTV(up to 1080i)
Listen digital satellite radio
Recording in MPEG/TS format
Time-shifting
Transponder / channel auto scan
Electronic Program Guide (EPG)
Teletext/Subtitles
On Screen Display (OSD)
3rd Party Plug-in supported
Support Mulit-languages
Remote control supported
Latest Linux driver supported

System Requirements
Microsoft Windows XP SP3/Vista/7
1.5GHz CPU (2.4GHz or Dual for HDTV)
256M RAM (1GM for HDTV)
Direct X 9.0C above Graphics card
Sound card/chip
One free PCIe slot


Specification
DVB-T2 (ETSI EN 302 755):
Receiving frequency: 42~900 MHz
DVB-T2 COFDM deomdulator and FEC(LDPC/BCH) decoder
Modulation: QSPK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

FFT sizes: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Bandwidth: 5, 6, 7, 8MHzDVB-T (ETSI EN 300 744):
Receiving frequency: 42~900 MHz
DVB-T COFDM deomdulator and FEC(BCH) decoder
Modulation: QSPK, 16QAM, 64QAM

FFT sizes: 2K, 8K
Bandwidth: 5, 6, 7, 8MHzDVB-C (ETSI EN 300 429):
Receiving frequency: 48~870 MHz
DVB-C & ITU J83 A/C Demodulation: 16QAM,32QAM,64QAM, 128QAM and 256QAM
Symbol rate: 1 ~ 7.2M BaudDVB-S2 (ETSI EN 302 307)
:
Receiving frequency: 950~2150 MHz
Demodulation: QPSK,8PSK,16APSK and 32APSK
Symbol rate: 1~45Msps
DiSEqC: 1.0/1.1/1.2

Interface
PCIe Bus X 1