amos 4ماهواره جدید کشور بلاروس با نام Belarus Sat-1 در سال ۲۰۱۵ شروع به کار خواهد کرد این ماهواره از پایگاه فضایی Xichang چین شروع و در موقعیت مداری ۵۱٫۵ درجه شرق قرار خواهد گرفت خدمات ماهواره ای DTH ، VSAT در اروپا، آفریقا، آسیا و دیگر مناطق را فراهم خواهد کرد عمر مفید این ماهواره ۱۵ سال می باشداین ماهواره ۲۲ فرستنده در باند C و۱۶ فرستند در باند ku دارد .