پارامتر فنی + کد dcw :
ماهواره: هاتبیرد در موقعیت ۱۳ درجه شرقی
فرکانس: ۱۱۶۶۲-v-27500

فرمت پخش: Hd-s2 قابل پخش در رسیورهای hd

dcw : 2d b3 db bb 66 ab 76 87 d6 70 1e 64 3a 03 61 9e