astriumampw650amph200ampzcTampq95شرکت معتبر Astrium امروز اعلام کرد در پی تکامل موشک و راکت آریان ۵ است و برهمین اساس سه قرار داد جدید را به ثبت رسانده است . سه قرارداد جدید با آژانس فضایی اروپا (ESA) باعث می شود در مرحله اول موشک Ariane 5 ME و سپس در پی انقلابی در این صنعت که نیروی محرکه مایع سطح پایین تری استفاده می شود راکت Ariane 6 رونمایی شود .

به طور خاص، توسعه موشک حدود ۱۰۶ میلیارد یورو خرج در پی دارد .