717359990ampw650amph200ampzcTampq95


اولین شبکه ورزشی و کمدی کشور الجزایر به زودی افتتاح میشود ، امروز تصاویری از دفتر این شبکه در پایتخت این کشور منتشر شد این شبکه با بیش از ۴۰ کارمند به زودی پخش برنامه های خود را آغاز می کند.