download 2ampw650amph200ampzcTampq95

download 2
شبکه ارمنی زبان با کیفیت اچ دی دو هفته ای می شود که بازی های لالیگا را مستقیم و با کیفیت بالا به صورت رایگان FTA پوشش می دهد. برای دریافت این شبکه مشخصات زیر را وارد کنید:

Eutelsat 36B
12630
2238
H
DVB-S/QPSK MPEG-4
Biss :1A EF 01 0A 0E DE F1 DD