beinsporthd


شبکه های ورزشی beIN Sport رسانه الجزیره امروز اعلام کردند پس از گذشت بیش از یک سال دارای یک و نیم میلیون مشترک هستند . مدیر کل این شبکه ها در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو اعلام کرد : فرانسه یکی از بازارهای پیشرو پرداخت تلویزیون در اروپا است و ما می توانیم ۲۰ میلیون خانوار در سیستم عامل های CANALSAT ، اپراتورهای Numericable و دیگر اپراتورها داشته باشیم .

دو شبکه beIN Sport نسخه یک و دو از طریق ناوگان ماهواره های اپراتور یوتلست و سس آسترا در دسترس می باشند .