AAA Familyampw650amph200ampzcTampq95فن پیج رسمی شبکه های رسانه AAA دیروز اعلام داشتند تا ۱۵ روز آینده در ماهواره عربی یاهست پخش خود را آغاز خواهند کرد . این رسانه فعلا دارای دو شبکه AAA MUSIC و AAA Family و قرار است شبکه های دیگر از جمله ورزشی را نیز به مجموعه خود اضافه کند .