LUXELOGOampw650amph200ampzcTampq95

شبکه قدیمی لوکس تی وی یکی از شبکه های داکیومنتری و مستند می باشد که قبلا در هاتبرد یکه تازی میکرد این شبکه با کیفیت اچ دی از دیروز در ماهواره بدر قابل دریافت می باشد :

پارامتر فنی :۱۱۷۸۵ عمودی ۲۷۵۰۰
۱۰۹۳۰ عمودی ۲۷۵۰۰