شبکه tf1 فرانسه علارقم وضعیت بد اقتصادی اروپا توانست سود ۲/۵ میلیاردی خود را در سال ۲۰۱۳ نیز تکرار کند . این شبکه فرانسوی که دارای برنامه های متفاوتی از جمله پخش زنده مسابقات فوتبال ملی – پخش خبر و… را در کنداکتور پخش خود دارد در ۳ ماهه سوم سال سود خالص ۱۹/۶ میلیون یورویی را تجربه کرد.