TDAampw650amph200ampzcTampq95اپراتور ماهواره ای یوتلست اعلام کرد قرارداد طولانی مدتی را با تلویزیون الجزایر (TDA) به ثبت رسانده است . این قرارداد برای خدمات DTH در کشورهای جهان عرب است و به صورت آزاد در دسترس می باشد .

ایستگاه های تلویزیونی از طریق ماهواره Eutelsat 7 West A در سراسر مغرب و شمال آفریقا و در آینده با پرتاب ماهواره جدید Eutelsat 8 West B پوشش تمام خاور میانه و خلیج فارس پس از سال ۲۰۱۵ افزایش می یابد .