Eutelsat TV Awardsampw650amph200ampzcTampq95بهترینهای جشنواره Eutelsat awards مشخص شدند :
بهترین کانال با موضوع کودکان :
M2 (Hungary)
بهترین کانال با موضوع فرهنگ و مستند :
Sky Arte (Italy)
بهترین کانال با موضوع فیلم :
Moviemax Festival HD (Turkey)
بهترین کانال با موضوع Lifestyle:
Auto Plus (Russia)
بهترین کانال خبری:
CCTV News (China)
بهترین کانال ورزشی:
L’Equipe 21 (France)
بهترین کانال موزیک :
Gospel Music TV (UK) and Mezzo Live HD (France)
بهترین کانال با موضوع سرگرمی و داستانی:
Chérie-25 (France)
بهترین برنامه :
فیلم کوتاه Mussolini ساخته شبکه rai ایتالیا
جایزه ویژه این جشنواره به گروه sky بابت بیش از ۱۰سال نواوری در قالب استراتژی رشد در موضوعات گوناگون و مختلف و ارائه بهترین کیفیت صدا و تصویر (HD /3D)…همچنین کانال ۲ کامرون به خاطر نشان دادن چهره جدیدی از پخش در سراسر افریقا و کامرون اهدا شد .