eurosport


شبکه های ورزشی معروف یورواسپورت حقوق پخش جام باشگاه های جهان در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را بدست آوردند . جام باشگاه های جهان در حال رشد است و یورواسپورت حالا شمال ، شرق و مناطق مرکزی اروپا را برای این مسابقات پوشش خواهد داد .

همزمان بینندگان قادر به دسترسی بر روی اینترنت و تلفن همراه هم می باشند که بازی های تیم های قهرمان شش قاره + کشور میزبان جام را مشاهده خواهند کرد .