sat1


رئیس جدید آژانس فضایی فدرال روسیه آقای اولگ Ostapenko امروز رسما سمت خود را تحویل گرفت و در اولین اقدام ارسال نامه به معاون وزیر دیمیتری Rozginom را در دستور کار خود قرار داد . به گزارش امروزنا در این نامه پیشنهاد شده سفارش ماهواره های مخابراتی غیر نظامی از خارج از کشور را زین پس به هیچ وجه قبول نکنند و به دنبال تعلیق پرتاب و سفارش ماهواره های خارج از کشور خود هستند .
این کار باعث می شود حتی شرکت اروپایی EADS همکاری با روسیه را از دست بدهد یا سیستم های اطلاعات ماهواره ای ISS می تواند تبدیل به منبع ماهواره های مخابراتی غیر نظامی شود .
باید دید آینده چه خواهد شد !؟