sat1


مجلس سنا به تصویب قانون حاکم بر تلویزیون های دیجیتال در کشور شیلی پس از چهار سال از اقدامات و تصمیم به پیاده سازی استاندارد ژاپنی رای مثبت داد . این لایحه با پایان دادن به یک بحث شدید و فشار از بخش های مربوط به تلویزیون برای تصویب آماده و تحویل مجلس سنای این کشور داده شد که با تصویب این قانون برای توسعه تلویزیون های دیجیتال که شهروندان شیلی دسترسی به تلویزیون با تصویر بهتر و کیفیت صدا ، و آزاد را مشاهده خواهند کرد اتفاق می افتد .

در این تصمیم ، وزیر حمل و نقل و ارتباطات این کشور، پدرو پابلو نیز با اشاره به اینکه شیلی بسیار فن آوری عقب مانده در این زمینه دارد اضافه کرد اراده سیاسی برای ایجاد جهش در این کشور باعث می شود حتی جام جهانی در برزیل ۲۰۱۴ را با کیفیت اچ دی خانواده ها مشاهده کنند .