پس از فرستنده های سی باند و KU باند سیستم پخش KA نیز چندیست بر سر زبان ها افتاده است . سیستم جدید دارای مجموعه ایی از هم جدا است که دانش ۴K با کیفیت بالاتر از اچ دی در آن لحاظ شده و دریافت آن بسیار بهتر خواهد بود . ماهواره هایی که از باند KA بهره می برند سرعت های باور نکردنی خدمات اینترنت را نیز در بر دارند مثلا از ۲۰ مگابیت بر ثانیه به بالا که عالیست .
همینطور این سیستم پخش منطقه ایی هم دارد یعنی ایرلند و انگلستان که در نزدیکی هم هستند انحصار ماهواره ای و دریافت کل شبکه ها را نبینند یا شبکه ایی که با فرکانسی در ایرلند گرفته می شود با همان فرکانس در انگلستان دریافت نخواهد شد و شبکه های دیگری را ببینند .
سیستم جدید پخش KA پشتیبانی از بسیاری از مناطق پوشش داده شده دارد یعنی می توانند برخی از کشورها که پیوسته هم نیستند مانند آلمان، فرانسه و انگلستان شبکه های یکسان در فرستنده های ka داشته باشند .
sat1
sat2