امروز برای ساعاتی کانال خاطره در ماهواره اذر اسپیس تست شد .
فرکانس تستی بسیار عالی و بدون نویز هست که gem هم ماههاست در اون پخش میشود .
کانال بنام test سرچ میشد که فعلا از روی این فرکانس دقایقی قبل برداشته شده است .
۱۱۰۱۳
h
28500