این متن اطلاعیه تلویزیون حمید خان شب خیز !!هست :
جهت اطلاع آن گروه از بازاریابان „یاه ست” که تمام اوقات و … خود را صرف تبلیغ برای این ماهواره می نمایند و دائما” در این صفحه درخواست انتقال شبکه به این ماهواره را می نمایند و همچنین بعضی از بینندگانی که چنین نظری دارند می رسانیم همانطور که به دفعات اعلام گردیده است تا زمانیکه طبق آمار واقعی یعنی بررسی اطرافیان و نزدیکان دست اندکاران و همکاران شبکه در ایران نشان ندهد که بیش از ۶۰ درصد آنها در گستردگی کشور نه فقط در یکی از شهرها و یا مناطق ، دارای یاه ست نمی باشند، این شبکه به این موضوع نخواهد پرداخت. در حال حاضر از هر ۲۶۰ خانواده که مورد سوال قرار گرفته اند فقط یکی !! یاه ست دارد . بنابراین از دوستان درخواست می نماییم بیش از این خود را خسته نکنند . ما هر سه ماه یک بار از اطرافیان و آشنایان خود که در استان های مختلف ایران زندگی می کنند این سوال را خواهیم پرسید و به وقتش که عمومیت یافت موضوع را بررسی خواهیم کرد . همیشه تابع نظر اکثریت هستیم .
واقعا باید تاسف خورد برای چنین شخصی که این چنین نظر میده !من فقط به یک جمله بسنده میکنم اقای حمید خان شما که استاد در امار گیری واقعی هستی!!!یه امار بگیر ببین خدا وکیلی چند درصد مردم ایران به تلویزین شما فکر میکنن (فقط فکر نه اینکه بیننده باشند!!!)و حتی حاضر هستند نام تلویزیون شما رو در ۴۰-۵۰ تای اول لیست کانالهای خودشون قرار بدهند؟