4uampw650amph200ampzcTampq95

4uu


شبکه ۴U طبق وعده ای که داده بودم و مورد ادب و شعور برخی از هموطنان قرار گرفتم روی ایر رفت
ماهواره یاه ست فرکانس ۱۱۹۵۸ عمودی سیمبل ریت ۲۷۵۰۰