شبکه موسیقی ویوا که از قدیمی ترین شبکه های موسیقی در هاتبرد بود از روز گذشته در پکیج بزرگ عربی OSN روی ایر رفت.

۱۱۸۶۲
images2ampw200amph200ampzcTampq95

عمودى
۲۷۵۰۰
۲/۳