download 1ampw200amph200ampzcTampq95

شبکه استار آکادمی که چندی پیش قطع شده بود در نایلست، از فردا شروع بکار خواهد کرد :

پارامتر فنی: ۱۱۶۸۰ H 27500