02 L fandakampw200amph200ampzcTampq95

روزگار عوض شده است. آن*هم برای نهادهایی که به انحصارطلبی و ارتزاق از پول مفت نفت عادت کرده بودند.
حالا مشاهده می*کنیم بخش عمده*ای از پیش*بینی*های یکی دو سال اخیرمان درباره این نهادها، رنگ واقعیت به خود گرفته است. یکی از مهم*ترین این نهادهاٰ صداوسیماست که انواع و اقسام خبر درباره بی*پولی*های اخیرش را خوانده*اید. از توقف ساخت سریال*های به اصطلاح فاخرش، تا پایین آوردن تعرفه آگهی*هایش برای جذب مشتری بیشتر.
اما گویا اوضاع از این*هم وخیم*تر است. چراکه رسانه*ای که دراین چندسال، مدام دم از اخلاق و اجتهاد رسانه*ای می*زد حالا این حرف*ها را کنار گذاشته و بازار و کسب پول را ملاک خود قرار داده است. بعد از تبلیغ خوراکی*های مضر برای کودکان در برنامه*های محبوب*شان (که سازندگان برنامه فیتیله*ها خود به آن معترف*اند) حالا تلویزیون دست به انتشار آگهی تبلیغ فندک زده است. آن*هم نه فندکی که برای آشپزخانه کارایی دارد بلکه فندکی که معمولا برای استعمال سیگار و سایر این*گونه موارد به کار می*رود. تیزری که در وهله اول بی*شباهت به عطرهای تولیدکننده این کمپانی نیست اما در ادامه خبر از تازه*ترین تولید این برند برای مشتریان ایرانی*اش می*دهد. محصولی که از قضا برای استفاده**ی چیزی است که نمایش آن را در سریال*های صداوسیما ممنوع است چراکه طبق بخشنامه صداوسیماٰ کارگردان*هایی که برای صداوسیما سریال می*سازند حق ندارند سکانسی را بسازند که کاراکتری سیگار بکشد.
اما گویا داستان، داستان یک بام و دوهواست، خودشان حق دارند فندک سیگار را تبلیغ کند اما بقیه نه. خب باید به آنها حق داد، به هرحال شرایط فرق کرده، روزگار عوض شده است. دیگر خبر از پول*های بی*حساب و کتاب نیست

البته صحبت بر سر این*که آیا این تبلیغ برای شان رسانه ملی خوب است یا نه، نیست. بلکه بحث اصلی این است که چه می*شود که یک رسانه یا یک نهاد از مواضع همیشگی خود عدول می*کند. اگر به صرف بی*پول شدن قرار باشد هر آگهی*ای را تلویزیون پخش کند ،پس آن شعارهای اخلاق*مدارانه برای ملت چه می*شود؟ بعید نیست با استمرار روند فعلی، آگهی*هایی را شاهد باشیم که پیش از این تنها در شبکه*های ماهواره*ای مجوز پخش می*گرفند. چه بسا این آغاز یک دوران تازه باشد.


نوشته ای از یاسمن رضایی