38a3eefb 6bad 4a10 99cf ede234685adbampw200amph200ampzcTampq9538a3eefb 6bad 4a10 99cf ede234685adb
شبکه ESPN آمریکا برای معرفی هر کدام تیم*های حاضر در جام جهانی برزیل، عکسی را همراه با شعار تماشاگران این تیم*ها انتخاب کرده است.
ملاحظه می*کنید که برای تیم ملی ایران از تصویر محمدرضا خلعتبری همراه با شعار «حمله حمله تیم ایران، گل بزن گل بزن یالا قهرمان» انتخاب شده است.
Entertainment and Sports Programming Network متعلق به شرکت والت دیزنی است که در سال ۱۹۷۹ ایجاد شده و ۲۴ ساعته برنامه*های ورزشی پخش می*کند. این تلویزیون آمریکایی برای ۲۰۰ کشور جهان برنامه پخش می*کند.