download1ampw200amph200ampzcTampq95

تیزر جدید این سریال روز گذشته اکران شد، در این تیزر ۳۰ ثانیه*ای برای اولین بار شرلوک هلمز (بندیکت کامبربچ) را از زمانی که در انتهای فصل دو گمان بردیم کشته شده، می*بینیم.

پس از آن خبری در توئیتر منتشر می*شود که شرلوک زنده است و تصویر را پیام*های مختلف به این پیام پر می*کند. یکی از کاربران این شبکه با دیدن خبر می*گوید: «اوه، خدای من.» و این شروع بازگشت شرلوک از دنیای مردگان به دنیای زندگان است.
پس از این تصویر را «هش*تگ» (علامت معروف برچسب در شبکه*های اجتماعی به شکل #) تصویر را پر می*کند. «هش*تگ»هایی مثل «شرلوک زنده است!»، «شرلوک نمرده» و «شرلوک زنده» هستند.
در ماه اوت اولین تیزر فصل سوم این سریال منتشر شد و واکنش شخصیت*های جدید به مرگ شرلوک را نشان می*داد. در این تیزر جدید دکتر واتسن (مارتین فریمن) را می*بینیم که سر قبر شرلوک می*رود و بعد خیلی سریع خبر زنده بودن شرلوک منتشر می*شود.
فصل جدید «شرلوک» یکشنبه ۱۹ ژانویه روی آنتن می*رود.