مستر کد رسیور استارتراک

مستر کد
مدل رسیور=>NC707 _ 709CI _ NC708 :
1004
با این کد می توانیدکانال های قفل شده بدون آنکه کد دستگاه عوض بشه باز کنید

مستر کد
مدل رسیور=> world in box I , II , 2004 , 2005 :
0786
با این کد می توانیدکانال های قفل شده بدون آنکه کد دستگاه عوض بشه باز کنید.

مستر کد
مدل رسیور=> 550d / 650ci / 750cu :
0044 و یا ۱۳۱۱
که البته بخاطر شباهت سخت افزاری این دستگاه با نیوست ۱۶۰۰ و ترومان ۱۵۰ احتمالا در مورد آنها هم صدق میکند.

مسترکد
مدل رسیور=>1150 / 1050 :
9200
برای ورود به قسمت کد دهی دستی ,ابتدا وارد منو شده و سپس عدد ۱۱۱۷ را با رموت کنترل وارد کنید.منو کددهی در اختیار شماست