20130424034053657ampw200amph200ampzcTampq95

روز گذشته رادیو فردا ماهواره یوتلست دبلیو تری را به صورت موقت ترک کرد. این به دلیل وجود یک سری مشکلات فنی پیش آمده می باشد و به زودی باز خواهد گشت