نحوه دریافت کانالهای مسیر w3 بروی تیونر 2 در استارمکس X100 ALFA | X100 Super


با سلام .


کاربران عزیزی که میخواهند با وجود اینکه از شیرینگ هوایی مسیر w3 استفاده میکنند و همزمان میخواهند که کانالهای این مسیر را هم بر روی تیونر دوم داشته باشند به صورت زیر عمل کنند .


قبل از هر چیزی اگر حالت sds برای شیرینگ هوایی فعال است آن را با استفاده از کلید های ترکیبی F1 + 111 غیر فعال کنید و این مسیر را بدون انجام تنظیمات خاصی در منو و قسمت تنظیمات آنتن سرچ کنید .


موفق و موید باشید .