نرم افزار جدید و رسمی رسیور DUOSAT مدل DUOSAT TREND HD PRIMEIRA ورژن v1.02 به تاریخ 31.07.2014

دانلود