1- ابتدا آخرين فايل سافتکم ارائه شده را دريافت کنيد.

2- فايل را از حالت فشرده خارج کنيد و به USB منتقل کنيد.

3- نام فايل را به SofteCam.key تغییر دهيد.

4- از داخل منو و زبانه گسترش وارد گزينه USB شويد.

5- بر روى فايل مورد نظر رفته و ok را بزنيد و منتظر اتمام انتقال بمانيد.