باز کردن شبکه ی irib tv3 در ایکس کروزر 270 مسیر زیر را دنبال کنید :

menu => 8282 => key manager => biss

و سپس کد زیر را وارد نمایید :

1111113311111133

موفق باشید