نکته آموزشی مشترک :

در مورد ظرفیت کانال ها و تعداد کانال های سرچ شده :

سه تا چیز داریم

1- ظرفیت کانال
2- ظرفیت ماهواره
3- ظرفیت ترانسپوندر یا تی پی

=
ظرفیت کانال که مشخصه با کانال رادیو 6100 هست

ظرفیت ماهواره و تعداد اون هم که پیشفرض و تا 100 ماهواره ظرفیت داره

ظرفیت تی پی (فرکانس ها) در همه رسیورها محدودشده هست مثلا 4000 تی پی

حالا شما 30 مسیر رو در حالت بلایند سرچ کنید بالطبع ظرفیت تی پی افزایش پیدا میکنه و پیغام ظرفیت پر هست رو دارید

راه کار:

1 - کانال های رادیو رو حذف کنید

2- یا هنگام سرچ گزینه فقط کانال های تلویزیونی رو فعال و بعد سرچ کنید.در منوی درباره گیرنده About STB این پارامترها و مقادیر نوشته شده.هم تعداد مجاز برای استفاده و هم استفاده شده.