منو مخفی برای فعال سازی یا غیر فعال سازی پچ در ورژن های جدید :

ابتدا دکمه menu را بزنید

دکمه mute را بزنید

عدد 999 وارد کنید