نرم افزار جدید و رسمی رسيور Pro Box مدل Pro Box_ 190 HD Primeira ورژن V1.012 به تاریخ 2016/06/24ProBox 190 HD
Primeira V1.012