برای ضبط کردن می بایست فلش مموری را به رسیور وصل نمود سپس در قسمت پی و ی ار در منو رسیور رفته کلید سبز رنگ روی ریموت کنترل را بزنید تا اسم قلش شما را نمایش بدهد سپس روی اسم فلش اوکی کنید رسیور شما یک بار ریست فکتوری میشود و سپس با فرمت لینوکس مموری شما مونت میشود و اکنون با فشار دادن دکمه ریکورد روی ریموت کنترل رسیور خود می توانید تصاویر را ضبط کنید