نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY THE ROCK HD به تاریخ 2016.07.23 ورژن: v1.16.164
نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY THE ROCK HD به تاریخ 2016.07.23 ورژن: v1.16.164

نرم افزار جدید و رسمی رسیور FREESKY THE ROCK HD به تاریخ 2016.07.23 ورژن: v1.16.164


DOWNLOAD