اموزش فعال کردن شیرینگ هوایی واینترنتی رسیور استرانگ5922

برای فعال سازی شیرینگ اینترنتی پس ازانتقال نرم افزار ریست کنید.

در بخش منو iks رو انتخاب و جی شر رو انتخاب کنید.

پس از اوکی کردن شیرینگ اینترنتی شما فعال خواهدشد

پس از انتقال نرم افزارریست کنید

وارد منو ودر بخش sks یکی از جهت های شیرینگ را دریافت وتعریف کنید(دبلیو6.دبلیو 3.یاه ست.دبلیو 5.)

پس از انجام کارشبکه های شما باز است .لازم به ذکر است برای دیتا باید دیش جدا نصب شود چون شیرینگ رسیور ضعیف عمل میکند