روشن نشدن پنل رسیور لینوکسی eclass 7777

روشن نشدن پنل رسیور لینوکسی eclass 7777


با سلام
رسیور eclass 7777 کار میکرد ولی پنل روشن نمیشد که با بررسی مقاومت smd به لوکیشن R9 و 7/5 اهم سوخته بود با تعویض مشکل حل شد .