شبکه
SRF 2 HD

German


به اکانت iptv gshare.ir پیوست
فقط با خرید یک اکانت ایپی تیویgshare.ir
بدون دیش و النبی ورسیور
در تلویزیون یا تبلت یا گوشی یا کامپیوتر یا لب تاب یا اندروید باکس
تمامی کانالهای دنیا را با اینترنت خانگی 1 مگ تماشا بفرمایید
تنهااکانتی که دردنیا با اینترنت کم سرعت میتوانید تماشا بفرماید

attachmentphpattachmentid143042ampd1474901489