eutelsat1

” خبرگزاری امروز ” اپراتور ماهواره فرانسوی یوتلست اعلام کرد : مراسم استعفای پاپ بندیکت شانزدهم و انتخاب پاپ جدید فرانسیس در روز ۱۲ مارس بیش از ۷۰۰ ساعت ظرفیت پنج ماهواره برای اهداف گزارش رسانه ها از رم را در بر گرفته بود . به گزارش امروزناء ظرفیت های ماهواره ای را شرکت های مهمی چون : Arqiva, Associated Press, GlobeCast, M-Three Satcom, SIS Live Telenorاز رم برای سراسر اروپا و شمال امریکا برعهده داشتند .