sesastra1ampw250amphautoampzcTampq95
sesastra1

خبرگزاری امروز :
دیروز دو غول رسانه ایی یعنی bbc و اپراتور ses قرار داد طولانی امضاء کردند . براین اساس بی بی سی بریتانیا ظرفیت شش فرستنده، را برای ارائه خدمات در هر دو تعریف استاندارد بالا برای مدت طولانی استفاده خواهد کرد . این سری کانال ها در موقعیت مداری ۲۸٫۲ شرقی پخش می شوند