China TV 1980s 1997 logo on Toyota Dynaampw250amphautoampzcTampq95” خبرگزاری امروز – Milad FA “ مقامات چینی مقرراتی را برای کاهش تعداد مسابقات تلویزیونی در حوزه*ی موسیقی و خوانندگی وضع کردند.

دولت چین به شبکه*های تلویزیونی ماهواره*ای این کشور دستور داد از تولید مسابقات خوانندگی بیشتر از آنچه اکنون وجود دارد خودداری کنند و المان*های ملودرام برنامه*های در حال پخش را کاهش دهند.
به گفته*ی مقامات این کشور، باید سعی شود برنامه*های تلویزیونی جدیدی ساخته شود که فضایی نزدیک*تر به واقعیت جامعه و زندگی توده*ی مردم را به نمایش بگذارد.

دولت چین با کنترل تعداد برنامه*های موسیقی قصد دارد از یکنواختی و همسانی برنامه*های تلویزیونی جلوگیری کند. طبق قوانین جدید، تمام شبکه*های ماهواره*ای از این پس ساخت چنین مسابقاتی را متوقف می*کنند و برنامه*هایی که تولید شده اما هنوز به روی آنتن نرفته*اند، با تأخیر پخش خواهند شد.
به گزارش هالیوود ریپورتر، این مسابقات تلویزیونی حداقل تا پایان تابستان نمایش داده نمی*شوند تا از ترافیک این قبیل برنامه*ها در این فصل جلوگیری شود.
«صدای چین» و «بت چینی» دو مسابقه*ی خوانندگی معروف چین هستند که با الگوبرداری از برنامه*های آمریکایی چون «فاکتور ایکس» تولید شده*اند.
هفت مسابقه* خوانندگی که روی آنتن هستند، به پخش خود ادامه می*دهند، اما نمایش دو برنامه*ی دیگر که منتظر پخش هستند، به تأخیر خواهد افتاد. در عین حال تولید سه برنامه* مشابه دیگر که در مرحله*ی میانی ساخت هستند، متوقف می*شود.
منبع : ایسنا