60514 10151784694938324 98764859 nampw250amphautoampzcTampq95

” خبرگزاری امروز “ به گزارش امروزنا، کشنبه شاهد پخش گفتگوی اختصاصی شباهنگ با امید خواننده محبوب موسیقی پاپ خواهید بود ، امید درباره همکاری با توماس اندرس از گروه مدرن تالکینگ و اجرای ترانه مشترک ” ما یکی هستیم ” توضیح می دهد ، این ترانه هفته آینده در سراسر جهان منتتشر خواهد شد ، یکشنبه یازده شب ایران بیننده شباهنگ باشید