GSP TVampw250amphautoampzcTampq95

” خبرگزاری امروز “ شبکه رایگان GSP TV برای سومین سال متوالی لیگ Championship انگلستان رو که بعد از لیگ برتر دارای اعتبار است رو پخش زنده بصورت ۳ بازی در هفته خواهد نمود ؛ این شبکه همچنین پخش ۲ بازی در هفته لیگ های MLS آمریکا ، لیگ برتر روسیه ، لیگ آپرتورای آرژانتین و پخش مستقیم برخی از رویدادهای دوستانه و بین المللی فوتبال رو خواهد نمود.
ماهواره یوتلست ۱۶ درجه شرقی : ۱۱۱۳۲ – ۱۴۸۱۵ – عمودی